Lỗi 400 Bad File Request là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục thế nào? Khi bạn log in vào website nào đó nhưng không thể log in được và trên màn hình lại xuất hiện dòng thông tin lỗi 400 bad request, có thể thì người dùng chỉ nên đợi và reset lại trang. Siêu Tốc Việt hướng dẫn cách khác phục lỗi này hoàn toàn.

400 bad file request

Lỗi 400 bad request là gì

Lỗi 400 Bad File Request là một mã trạng thái HTTP và nó có nghĩa là yêu cầu bạn gửi đến server web.

Lỗi 400 bad request là gì, như một yêu cầu tải một website bằng cách nào đó đã bị bóp méo hay không đúng. Do đó, các server không thể hiểu được nó. Nếu thấy một trong số các thông báo sau, trang đó chứng tỏ đang gặp lỗi 400 Bad Request:

  • HTTP Error 400 – Bad Request
  • Bad Request: Error 400
  • HTTP Error 400. The request hostname is invalid.
  • 400 – Bad request. The request could not be understood by the server due to malformed syntax. The client should not repeat the request without modifications.
  • 400 Bad Request
  • Bad Request. Your browser sent a request that this server could not understand.
  • Bad Request – Invalid URL
  • Trên mạng Internet Explorer, lỗi 400 có lẽ là: The webpage cannot be found message
  • Nếu lỗi 400 thúc đẩy tới liên kết trong Microsoft Office, bạn sẽ thấy một pop-up nhỏ hiện: “The remote server returned an error: (400) Bad Request“.

Lỗi 400 bad request là gì

Cách khắc phục lỗi 400 bad request

Cách khắc phục lỗi 400 bad request, chúng ta thường làm một số cách sau:

Cách 1: Xóa cookie một trang web cụ thể trên trình ưng chuẩn Chrome

Lý do nhiều nhất tặng một lỗi 400 Request là vì các URL được gõ sai hoặc liên kết được nhấp vào điểm đến một URL với một loại cụ thể của sai lầm trong nó, giống như một cú pháp vấn đề.

Quan trọng: Cách khắc phục lỗi 400 bad request cực kỳ có thể là vấn đề nếu bạn nhận được một lỗi Bad 400 Request.

Bước 1: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Bước 2: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Bước 3: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Bước 4: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Bước 5: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Bước 6: Cách khắc phục lỗi 400 bad request Cách 2: Kiểm tra lỗi trong URL

Lý do rộng rãi nhất đưa cho lỗi 400 Bad Request là do URL đã bị nhập sai hay kết nối được nhấp vào trỏ đến URL không đúng định dạng với một loại lỗi chi tiết, chẳng hạn giống như cú pháp.

Lưu ý quan trọng: Việc gặp lỗi 400 Bad Request khả năng cao trở thành một sự cố nghiêm trọng. cụ thể, hãy kiểm sát các ký tự thừa khả năng cao không được phép trong URL như là ký tự phần trăm chẳng hạn.

Cách khắc phục lỗi 400 bad request đôi khi ký tự % vẫn thường xuyên được dùng một cách hợp lệ, nhưng thường xuyên bạn sẽ không thấy các ký tự đặc biệt giống như vậy trong một URL chuẩn.

5/5 - (1 bình chọn)

Lỗi 400 bad file request - Cách khắc phục 400 bad request

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.top)

Có hơn 3 năm thực chiến Laravel 6 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp Seo top, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện là quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post