Email authentication là một công đoạn xác minh địa chỉ email có hợp lệ và nhận được thư hay không. Nó là một bước trọng yếu trong việc tự vệ người dùng khỏi các email giả mạo và thư rác.

Email giả mạo là một loại email được gửi từ một địa chỉ email giả mạo. Các email giả mạo khả năng cao được sử dụng để lừa đảo người mua, chẳng hạn như yêu cầu họ cung cấp thông báo cá nhân hoặc nhấp vào các gắn kết độc hại. Thư rác là một loại email không mong muốn, thường xuyên chứa quảng cáo hoặc nội dung spam.

Email authentication thường xuyên hỗ trợ phòng tránh các email giả mạo và thư rác bằng cách xác thực rằng email đến từ một nguồn đáng tin cậy. Điều này giúp cho bảo vệ người dùng khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm chương trình độc hại.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về email authentication, bao gồm các loại email authentication, tiện dụng của email authentication và cách làm email authentication. Đoạn biểu thị ngắn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về email authentication và tầm quan trọng của nó. Đoạn này cũng giới thiệu các chủ đề chính mà bài viết sẽ đề cập. Email authentication

Email authentication

Email authentication là

Email authentication là một quá trình xác thực địa chỉ email sở hữu hợp lệ và nhận được thư hay không. Email authentication là một bước quan trọng trong việc bảo vệ các bạn khỏi các email giả mạo và thư rác.
Email authentication là
Nắm tới hai loại Email authentication là:
  • Domain authentication: xác minh rằng email đến từ một miền hợp lệ.
  • Email authentication: xác minh rằng email đến từ một người gửi hợp lệ.

Domain authentication

Domain authentication là loại email authentication đơn giản và dễ dàng nhất. Nó chỉ xác minh rằng email đến từ một miền hợp lệ. Điều này giúp cho ngăn ngừa việc kẻ tấn công sử dụng các miền giả mạo để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Domain authentication được làm bằng cách sử dụng các bản ghi DNS. Bản ghi DNS là một tập hợp các tin tức được lưu trữ trên máy chủ DNS. Bản ghi DNS cho biết máy chủ nào chịu trách nhiệm gửi thư từ một miền nhất định.

Nắm tới hai loại bản ghi DNS thường xuyên được sử dụng tặng domain authentication:

  • SPF (Sender Policy Framework): SPF chỉ định những máy chủ nào được phép gửi thư từ một miền nhất định.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): DKIM đưa cho phép người gửi ký chữ ký điện tử đưa cho các email hợp lệ sao đưa cho người nhận có lẽ xác minh bằng khoá công khai.

Domain authentication

Email authentication

Email authentication là loại email authentication phức tạp hơn. Nó xác thực rằng email đến từ một người gửi hợp lệ. Điều này giúp ngăn chặn việc kẻ tấn công sử dụng tài khoản email bị đánh cắp để gửi thư rác hoặc lừa đảo.

Email authentication được thực hiện bằng cách sử dụng các khoa học như:

  • Two-factor authentication (2FA): 2FA yêu cầu người dùng nhập mã xác thực ngoài mật khẩu thông khả năng cao.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): DMARC là một giao thức tặng phép người nhận kiểm tra xem email có được gửi từ một miền hợp lệ và được các bạn ủy quyền hay không.

Email authentication

Email authentication cần thiết

Email authentication cần thiết là một biện pháp bảo mật cần thiết giúp tự vệ người dùng khỏi các email giả mạo và thư rác. Các email giả mạo thường được sử dụng để lừa đảo các bạn, chẳng hạn như mong muốn họ hỗ trợ thông báo cá nhân hoặc nhấp vào các kết nối độc hại. Thư rác là một loại email đáng tiếc, thường xuyên chứa quảng cáo hoặc content spam.

Email authentication cần thiết khả năng cao giúp cho ngăn chặn các email giả mạo và thư rác bằng cách xác thực rằng email đến từ một nguồn uy tín cậy. Điều này giúp phòng thủ khách hàng khỏi bị lừa đảo hoặc bị nhiễm virus.

Email authentication cần thiết

Lợi ích và cách thực hiện

Các lợi ích của email authentication

Các lợi ích của email authentication mang đến phổ biến lợi ích đưa cho người mua và doanh nghiệp, bao gồm:

  • Hạn chế lừa đảo: Các lợi ích của email authentication giúp cho phòng tránh các email lừa đảo, chẳng hạn như là email giả mạo yêu cầu người dùng hỗ trợ tin tức cá nhân.
  • Tránh thư rác: Các lợi ích của email authentication hỗ trợ ngăn chặn thư rác, vốn thường xuyên chứa quảng cáo hoặc content spam.
  • Bức tốc bảo mật: Email authentication hỗ trợ phòng thủ các bạn khỏi bị nhiễm malware.
  • Tăng cường uy tín: Email authentication hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác.

Các lợi ích của email authentication

Cách thực hiện email authentication

Cách thực hiện email authentication lệ thuộc vào loại email authentication mà bạn muốn sử dụng.

Domain authentication

Để làm domain authentication, bạn nên cấu hình các bản ghi DNS đưa cho miền của mình. Bạn thường xuyên thực hiện việc này bằng cách gọi với nhà phân phối dịch vụ lưu trữ web site của mình.

Email authentication

Để làm email authentication, bạn nên setup một giải pháp email authentication trên máy chủ email của mình. sở hữu nhiều giải pháp email authentication khác nhau trên thị trường, chẳng hạn giống như gg Workspace, Microsoft 365 và OpenDKIM.

Cách thực hiện email authentication là một cách thúc bảo mật quan trọng giúp cho tự vệ quý khách khỏi các email giả mạo và thư rác. Cách thực hiện email authentication thường được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật như SPF, DKIM, 2FA và DMARC.

Cách thực hiện email authentication

5/5 - (1 bình chọn)

Giá trị của Email authentication - Tác dụng của Email authentication. Cách thực hiện authentication.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.top)

Với 4 năm kinh nghiệm CSS, JS 6 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Digital marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
Hiện là quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post